Pandhof

Sinte Marie


Mariaplanten

Al is de Mariakerk verdwenen, de Mariaplanten hebben in de tuin hun plaats gekregen. Van de planten die aan Maria zijn gewijd zijn de Lelie en de Roos het meest bekend. De Lelie is het symbool van de onschuld en de reinheid van Maria. Volgens de legende droeg de engel Gabriël een Lelie in zijn hand toen hij de geboorte van Jezus aankondigde (annunciatie).
De Roos geldt als de koningin van de bloemen, zoals Maria de koningin van alle vrouwen is. De meeste rozen heetten vroeger Lievevrouwenrozen omdat - volgens de legende - Maria op haar vlucht naar Egypte de doeken van Jezus op een rozenstruik te drogen hing.

Talrijke wilde planten in heel Europa droegen vroeger ook Marianamen zoals: Mariaroos, of Mariakruid. Een paar namen klinken nu bekend zoals Lievevrouwenbedstro, Mariadistel en Madonnalelie. Minder bekend is dat met Goudsbloem het goud van Maria werd bedoeld (Marigold). In de vlekken op de bladeren van het Longkruid en de Mariadistel zag men de moedermelk van Maria.