Vak 1. Gebruiks- en Nutsplanten, Vlinder- en Bijenplanten